Webbgränssnitt

Hej,

Som Eric beskrev i förra inlägget så befinner vi oss mitt i tjälsäsongen. Här kommer ett par bilder som visar webbgränssnittets output. Kan ses som ett smakprov för de som inte har rättigheter till live data.  De två bilderna visar data inskickad från fordonsflottan under dagen (2013-04-22) samt en bärighetsprognos för onsdag kväll (2013-04-24 20:00).

/Magnus Andersson

Lägesrapport, 2013-04-18

Hej Allihopa!

Då var det dags för en till uppdatering. Vi har varit uppe och mätt och observerat onsdag och torsdag. Tjällossningen är nu i full gång. I jämförelse med förra veckan finns det till att börja med ingen is kvar att tala om. Nu är även punkter i de mörkaste hålor isfria, men fortfarande med förhållandevis hög bärighet. I Onsdags såg det ut som om en del sträckor har hamnat i upptorkningsfasen, vad regnet som kom i torsdags är dock svårt att veta, då det på allvar skyndar på avsmältningen i terrängen runt vägarna, och det var en ökning av vattenståndet från onsdag till torsdag. Detta kan helt klart påverka vägar som till synes verkar upptorkade. Detta blir nog mer tydligt i början på nästa vecka.

Mest påtagligt är att sträckor som tidigare verkat stabila och väl uppbyggda nu på allvar börjar bli sämre. Då jag konsekvent mäter med DCP i hjulspåret framgår detta inte riktigt, men när man hugger mitt i vägen eller närmare kanterna ser man en markant skillnad. På sina ställen har detta också lätt till djupa hjulspår, och tung trafik på dessa vägar skull sannolikt snabbt leda till nerbrytning av vägen.

http://bifi.se/Map.aspx

Beroende på vädret nästa vecka kommer vi nog snart se att vi går in i upptorkningsfasen på allvar, men det hänger till stor del på mängden nederbörd som kommer.

Trevlig Helg!

Eric Zachrisson

 

Lägesrapport, 2013-04-04

Hej allihop!

Dags för en fredags update, om läget i terrängen.

Jag var uppe onsdag-torsdag och gjorde DCPmätningar och tittade på vägarna.

Denna veckan har nätterna fortfarande varit klara och kalla vilket lätt till att vägarna varit frusna på mornarna. Framåt lunch börjar de partierna i solen ha tinat och framåt eftermiddagen är det bara de partier som ligger djupast in i skogen som fortfarande är frusna. Vissa av dessa partier har fortfarande iskaka på sig. Det fina vädret har också lätt till att de partier som förra veckan höll på att torkas upp nu har det. Dock är det fortfarande så att de sämre vägarna med mycket finmaterial fortfarande håller vatten och nu i större utsträckning är uppmjukade.

Graden av upptining och uppmjukning varierar till stor del, från fruset till upptorkat.

I jämförelse med förra veckan då jag inte kom djupare än 15cm kan jag på ett par ställen komma ner till 40cm innan jag stöter på is. Dock är det flera punkter som bara är uppmjukade i ytan och sen frusna vid mellan 5-10cm. Innan tio var det bara helt upptorkade punkter som det var möjligt att komma ner mer än 5cm.

Nästa vecka ser ut att bli mycket spännande, då temperaturen inte kommer sjunka så lågt under nollan på nätterna samt att det ser ut att finnas risk för nederbörd i slutet på veckan.

Trevlig Helg!

/Eric

Medverkan i tidningen Godset

Hej,

I dagarna utför Stefan Bratt intervjuer för att samla in information kring BiFi-projektet för ett uppslag i Trafikverkets tidning Godset.

Stefan har intervjuat Thomas Asp (Trafikverket) och Torsten Wiborgh (Sveaskog). Utöver detta samordnade Stefan ett möte där Magnus Andersson (Semcon), Ida Eriksson (Trafikverket) och Thomas Helldén (Posten) medverkade. Diskussioner fördes för att få fram ett bra underlag till tidningsuppslaget.

Han tog ett flertal bilder och vi hoppas att det blir ett intressant uppslag som ökar intresset för projektet.

Tidningen utkommer i slutet av säsongen.

Tagit från Trafikverkets hemsida:

Godset utkommer från och med nr 2 2010 i Trafikverkets regi. Du kan läsa tidningen på webben, prenumerera gratis på papperstidningen eller ladda ner den som en pdf-fil.

Godset är en tidning om godstransporter och affärer. Den riktar sig bland annat till godstransportköpare, kommuner och beslutsfattare och utkommer från år 2012 med fem nummer per år.

Mer information och äldre utgåvor av tidningen hittar ni här: http://www.trafikverket.se/Aktuellt/Tidningar-och-nyhetsbrev/Trafikverkets-tidning-Godset/

/Magnus Andersson

Lägesrapport, 2013-03-27

Hej allihopa!

Jag har varit ute och mätt med min DCP och videologgat ca 10mil väg.

Än så länge håller de kalla nätterna tjälen i marken. Det torra vädret har också bidragit till att torka upp ytan på ca 30% av vägnätet. Speciellt de bättre uppbyggda vägarna har torkat, medan de vägarna som är sämre i uppbyggnad med mycket finmaterial håller kvar vattnet och är till viss del ytuppmjukade. I skuggpartier ligger fortfarande is kvar. Ingen del av vägnätet kan klassas som alvarligt uppmjukad med risk för bärighetsnedsättning.

DCP-mätningarna visade att tjälen ligger kvar på ett djup mellan 5-10cm, bara en punkt var upptinad ner till 15cm.

Glad Påsk!

/Eric