Våren är här!

I år kom våren och därmed tjällossningen tidigt. BiFi är dock uppe i full styrka med över 40 postbilar som kontinuerligt detekterar ytuppmjukning på grusvägarna i området. Prognosmodellen har en förbättrad träffsäkerhet och är mer detaljerad än någonsin. Samtlig information kopplas till vägsegment från NVDB och finns tillgänglig på BiFi.se.

Träffsäker och detaljerad prognosmodell
Fler och mer pålitlig indata gör prognosmodellen mer träffsäker än tidigare. Detta är speciellt viktigt då bärighetsinformationen i år visas på vägsegment vilket ställer krav på modellens träffsäkerhet ner på segmentnivå. Modellen tar även hänsyn till en grusvägs ordinarie klassning; A,B,C,D alt. BK1,2,3.

Ny mäthårdvara
En ny mäthårdvara har tagits fram inför årets tjälsäsong. Den nya hårdvaran är förbättrad inom en mängd områden. En bättre GPS-modul ger en ökad noggrannhet på mätningarna. Hårdvaran är mer robust vilken ger en ökad driftsäkerhet. Totalt har ca. 40 enheter installerats i postbilar inom driftområdena Nora, Arboga, Örebro och Hallsberg.

Feedback
Vi tar gärna emot återkoppling om hur systemet fungerar för er samt hur det kan förbättras. Kontaktuppgifter hittar ni nedan.

Uppmätt ytuppmjukning inrapporterad från fordonsflottan.

Uppmätt ytuppmjukning inrapporterad från fordonsflottan.