Lägesrapport, 2013-04-30

Hej igen,

Upptorkning och nytt grus.

Fältkontroller och möten med både Svevia och NCC genomfördes i början på veckan. Både Svevia och NCC delgav information om var i tjällossningen de ansåg att vi nu är och var de har haft problem.

Nu är vi inne i upptorkningsfasen i stort sätt hela området, detta syns i nedgången i antalet fordonssignaler och det syns på vägarna. Det mesta av tjällyften och hävningarna har sjunkit tillbaka och endast på ett fåtal punkter finns det fortfarande problem med uppmjukning och deformationer på grusvägar. Enligt Svevia så finns det fortfarande risk för bärighetsnedsättning på vissa av de mindre asfaltsvägarna och det är på dessa det finns viktrestriktioner. I hela Örebro län pågår skrapning och grusning av vägar. DCP mätningarna instämmer med både visuella iakttagelser och BiFis output.

De närmaste dagarna kommer vädret i Örebro län fortsatt att vara fint vårväder med stigande temperaturer. Detta kommer fortsätta upptorkningen trots att det kan komma en skvätt med regn här och där.