Minusgrader på väg!

Vi ser ett i stort sett upptorkat grusvägnät i stora delar av södra Örebro län. Samtidigt startar tjällossningen på allvar norr om Kilsbergen. Utöver detta visar prognosen att kallare temperaturer är på väg in över området. Gå in på BiFi.se och följ utvecklingen på dina vägar!

Sortera på väghållare, bärighetsklass och betyg
Nu kan enskilda användare filtrera bärighetsinformationen på väghållare, bärighetsklass och bärighetsbetyg. Vi hoppas att detta medför en ökad användbarhet för er. Gå in på http://bifi.se och filtrera fram era vägar!

Bärighetsrapport
Vi ser en tydlig upptorkning i områdets södra delar och de punkter som är analyserade med DCP visar att bärigheten är god både på vägens yta och längre ner i vägkroppen. I områdets norra delar är tjällossningen i full gång, tidigare istäckta vägar är nu utsatta både för ytuppmjukning och nedsatt bärighet längre ner i vägkroppen. Vi ser en stor variation mellan solbelysta och beskuggade vägavsnitt.

Er feedback gör skillnad
Vi har tagit emot återkoppling från ett antal personer och detta används för att öka modellens träffsäkerheten och förbättra BiFi.se. Vi tar gärna emot all form av feedback, bra som dålig.

Bärighetsstatus inom årets område.

Bärighetsstatus inom årets område.