Validering och Fortsättning

Hej,

Den 21 Maj hölls ett lyckat valideringsmöte i Hallsberg. Här gick vi igenom årets tjälsäsong och en validering av BiFi presenterades. Responsen från projektets deltagare har varit mycket god många vill se en fortsatt utveckling mot implementation i hela landet.

Den 22 Maj åkte vi direkt från Hallsberg till Trafikverket i Borlänge, här diskuterade vi projektets status och framtid. Vi gick från ett givande möte med en god förhoppning om att BiFi inom en snar framtid används på bred front som beslutsstöd samt i underhållsplanering.

Här hittar ni presentationen som hölls i Borlänge:

BiFi, Presentation, Trafikverket, Borlänge, Semcon, Klimator, 2013-05-22

/ Magnus