Säsongsslut

Hej,

Våren är nu över och risken för nedsatt bärighet på grund av tjällossning inom Örebroområdet är nu förbi.

Sensorerna som har suttit monterade i postbilar är nu urplockade Det innebär att ingen ny information kommar att finnas tillgänglig på BiFi.se. Självklart går det att blicka tillbaks i tiden och titta på information från den gånga säsongen.

Prognosmodellen fortsätter att generera information tillsvidare. Många VVIS-stationer stängs under sommaren ner vilket betyder att vissa rutor saknar information.

I dagarna skriver vi ihop en rapport, vilken sammanställer årets säsong. Hör gärna av er om ni vill ha en kopia utskickad via mail.

Samtidigt som vi stänger ner årets säsong jobbar vi redan inför nästa års tjälsäsong. Uppdaterad hårdvara, uppdatering av vägvädermodellen, koppling till vägsegment (NVDB), etc.

/Magnus Andersson