Nora, Arboga, Örebro, Hallsberg

Med start 2014 kommer BiFi-systemet att leverera berighetsinformation i driftområdena Nora, Arboga, Örebro och Hallsberg under de kommande tre tjälsäsongerna. Upp till 50 postbilar kommer att utrustas med mäthårdvara för att täcka upp grusvägnätet i de fyraområdena.

Läget i trafiken
Bärighetsinformation kommer kontinuerligt under de tre tjälsäsongerna att levereras till Trafikverket. Informationenkommer att finnas tillgänglig i deras GVT-miljö för användning i externa applikationer, t.ex. Läget i trafiken.

Vägsegment
En tydlig återkoppling från förra årets tjälsäsong var att bärighetsinformationen bör kopplas till vägsegmen. Redan till årets tjälsäsong kommer denna förbättring att vara implementerad, och vi hoppas att detta kommer ge en ökad användbarhet.

Prognosmodellen ökar träffsäkerheten
Vägvädermodellen tar i år in en del nya parametrar för att ytterligare öka träffsäkerheten. Nederbördsdata utgörs i år av MESAN-data från SMHI, vilket minskar risken för att felaktiga indata påverkar modellens resultat. Även tjäldjupsgivare tas in för att ytterligare validera modellens resultat.

Bärighetsinformation på vägsegment

Bärighetsinformation på vägsegment