Kort, tidig och grund tjälsäsong

Tack för en bra säsong!

Årets tjällossning var relativt grund inom hela Örebro län. Söder om Kils-bergen var tjälsäsongen kort och odramatisk. I länets norra delar låg temperaturen under en längre tid och pendlade runt nollan. Detta gjorde det svårt att bedöma vägens bärighet längre ner i väg-kroppen genom att titta på vägens yta. BiFi är då ett bra hjälpmedel!

Tjälsäsong 2014
Referensmätningar visar att BiFi:s bedömningar har god korrelation med verkligheten. Samtidigt är upplösningen nu stor nog för att se information på vägnivå vilket ökar systemets användbarheten avsevärt. En mer utförlig analys av årets tjälsäsong finns att hämta hem på BiFi.se eller via länken nedan.

http://bifi.se/Documents/BiFi_Utv_Demo_Publik_Delrapport_2014.pdf

Nästa år
Under kommande tjälsäsong kommer BiFi finnas tillgängligt inom Örebro län. Huvudfokus är att öka användandet av BiFi genom att demonstrera nyttan med systemet. Ett större arbetspaket läggs även på att få in bra återkoppling från Trafikverket, entreprenörer och skogsnäringen.

Glad midsommar och en fortsatt trevlig sommar önskar BiFi!

BiFi påvisar god bärighet inom de fyra driftområden Nora, Arboga, Örebro och Hallsberg.

BiFi påvisar god bärighet inom de fyra driftområden Nora, Arboga, Örebro och Hallsberg.