Kategoriarkiv: Uncategorized

Vår och upptorkning

Tjälfritt från Norr till Söder, tjälsäsongen lider mot sitt slut!

Nu är våren igång på allvar och det är torrt i näst-an hela Örebro län. Under förra veckan drog ett större nederbördsområde in över länet från ost. Enligt våra observationer på plats att döma så påverkade inte detta bärigheten i någon större utsträckning. I länet sitter det dock fortfarande ett antal 4-tonsskyltar uppställda.

Referensmätningar
Under säsongen har referensmätningar med dynamisk konpenetrometer (DCP) genomförts. Vid sidan av DCP-mätningarna har området karterats och fotodokumenterats för att skapa en helhetsbild av hur tjälstatusen varit i hela länet samt hur det korrelerar mot vår framtagna bärighetsstatus. Mätningarna visar tydligt att nederbörden som kom vecka 15 inte orsakade någon drama-tisk sänkning av bärigheten vid våra mätpunkter, något som återspeglades på vägarna.

Er feedback gör skillnad
Vi kommer nu att utöka återkopplingen med åkare, entreprenörer och övriga inblandade för att samla material till vårens sammanställning. Vi är intresse-rade av era åsikter om hur systemet har fungerat och vad som kan förbättras. Allt för att BiFi till nästa säsong skall vara än mer träffsäkert.
Ett återkopplingsmöte kommer att hållas i Örebro med omnejd i början av Juni. Mer information och mötesinbjudan kommer inom kort.

Trevlig Påsk!

Bärighetsläget just nu i de norra delarna av Örebro län.

Bärighetsläget just nu i de norra delarna av Örebro län.