Kategoriarkiv: Bilder

Kort, tidig och grund tjälsäsong

Tack för en bra säsong!

Årets tjällossning var relativt grund inom hela Örebro län. Söder om Kils-bergen var tjälsäsongen kort och odramatisk. I länets norra delar låg temperaturen under en längre tid och pendlade runt nollan. Detta gjorde det svårt att bedöma vägens bärighet längre ner i väg-kroppen genom att titta på vägens yta. BiFi är då ett bra hjälpmedel!

Tjälsäsong 2014
Referensmätningar visar att BiFi:s bedömningar har god korrelation med verkligheten. Samtidigt är upplösningen nu stor nog för att se information på vägnivå vilket ökar systemets användbarheten avsevärt. En mer utförlig analys av årets tjälsäsong finns att hämta hem på BiFi.se eller via länken nedan.

http://bifi.se/Documents/BiFi_Utv_Demo_Publik_Delrapport_2014.pdf

Nästa år
Under kommande tjälsäsong kommer BiFi finnas tillgängligt inom Örebro län. Huvudfokus är att öka användandet av BiFi genom att demonstrera nyttan med systemet. Ett större arbetspaket läggs även på att få in bra återkoppling från Trafikverket, entreprenörer och skogsnäringen.

Glad midsommar och en fortsatt trevlig sommar önskar BiFi!

BiFi påvisar god bärighet inom de fyra driftområden Nora, Arboga, Örebro och Hallsberg.

BiFi påvisar god bärighet inom de fyra driftområden Nora, Arboga, Örebro och Hallsberg.

Minusgrader på väg!

Vi ser ett i stort sett upptorkat grusvägnät i stora delar av södra Örebro län. Samtidigt startar tjällossningen på allvar norr om Kilsbergen. Utöver detta visar prognosen att kallare temperaturer är på väg in över området. Gå in på BiFi.se och följ utvecklingen på dina vägar!

Sortera på väghållare, bärighetsklass och betyg
Nu kan enskilda användare filtrera bärighetsinformationen på väghållare, bärighetsklass och bärighetsbetyg. Vi hoppas att detta medför en ökad användbarhet för er. Gå in på http://bifi.se och filtrera fram era vägar!

Bärighetsrapport
Vi ser en tydlig upptorkning i områdets södra delar och de punkter som är analyserade med DCP visar att bärigheten är god både på vägens yta och längre ner i vägkroppen. I områdets norra delar är tjällossningen i full gång, tidigare istäckta vägar är nu utsatta både för ytuppmjukning och nedsatt bärighet längre ner i vägkroppen. Vi ser en stor variation mellan solbelysta och beskuggade vägavsnitt.

Er feedback gör skillnad
Vi har tagit emot återkoppling från ett antal personer och detta används för att öka modellens träffsäkerheten och förbättra BiFi.se. Vi tar gärna emot all form av feedback, bra som dålig.

Bärighetsstatus inom årets område.

Bärighetsstatus inom årets område.

Våren är här!

I år kom våren och därmed tjällossningen tidigt. BiFi är dock uppe i full styrka med över 40 postbilar som kontinuerligt detekterar ytuppmjukning på grusvägarna i området. Prognosmodellen har en förbättrad träffsäkerhet och är mer detaljerad än någonsin. Samtlig information kopplas till vägsegment från NVDB och finns tillgänglig på BiFi.se.

Träffsäker och detaljerad prognosmodell
Fler och mer pålitlig indata gör prognosmodellen mer träffsäker än tidigare. Detta är speciellt viktigt då bärighetsinformationen i år visas på vägsegment vilket ställer krav på modellens träffsäkerhet ner på segmentnivå. Modellen tar även hänsyn till en grusvägs ordinarie klassning; A,B,C,D alt. BK1,2,3.

Ny mäthårdvara
En ny mäthårdvara har tagits fram inför årets tjälsäsong. Den nya hårdvaran är förbättrad inom en mängd områden. En bättre GPS-modul ger en ökad noggrannhet på mätningarna. Hårdvaran är mer robust vilken ger en ökad driftsäkerhet. Totalt har ca. 40 enheter installerats i postbilar inom driftområdena Nora, Arboga, Örebro och Hallsberg.

Feedback
Vi tar gärna emot återkoppling om hur systemet fungerar för er samt hur det kan förbättras. Kontaktuppgifter hittar ni nedan.

Uppmätt ytuppmjukning inrapporterad från fordonsflottan.

Uppmätt ytuppmjukning inrapporterad från fordonsflottan.

Nora, Arboga, Örebro, Hallsberg

Med start 2014 kommer BiFi-systemet att leverera berighetsinformation i driftområdena Nora, Arboga, Örebro och Hallsberg under de kommande tre tjälsäsongerna. Upp till 50 postbilar kommer att utrustas med mäthårdvara för att täcka upp grusvägnätet i de fyraområdena.

Läget i trafiken
Bärighetsinformation kommer kontinuerligt under de tre tjälsäsongerna att levereras till Trafikverket. Informationenkommer att finnas tillgänglig i deras GVT-miljö för användning i externa applikationer, t.ex. Läget i trafiken.

Vägsegment
En tydlig återkoppling från förra årets tjälsäsong var att bärighetsinformationen bör kopplas till vägsegmen. Redan till årets tjälsäsong kommer denna förbättring att vara implementerad, och vi hoppas att detta kommer ge en ökad användbarhet.

Prognosmodellen ökar träffsäkerheten
Vägvädermodellen tar i år in en del nya parametrar för att ytterligare öka träffsäkerheten. Nederbördsdata utgörs i år av MESAN-data från SMHI, vilket minskar risken för att felaktiga indata påverkar modellens resultat. Även tjäldjupsgivare tas in för att ytterligare validera modellens resultat.

Bärighetsinformation på vägsegment

Bärighetsinformation på vägsegment

Lägesrapport, 2013-04-30

Hej igen,

Upptorkning och nytt grus.

Fältkontroller och möten med både Svevia och NCC genomfördes i början på veckan. Både Svevia och NCC delgav information om var i tjällossningen de ansåg att vi nu är och var de har haft problem.

Nu är vi inne i upptorkningsfasen i stort sätt hela området, detta syns i nedgången i antalet fordonssignaler och det syns på vägarna. Det mesta av tjällyften och hävningarna har sjunkit tillbaka och endast på ett fåtal punkter finns det fortfarande problem med uppmjukning och deformationer på grusvägar. Enligt Svevia så finns det fortfarande risk för bärighetsnedsättning på vissa av de mindre asfaltsvägarna och det är på dessa det finns viktrestriktioner. I hela Örebro län pågår skrapning och grusning av vägar. DCP mätningarna instämmer med både visuella iakttagelser och BiFis output.

De närmaste dagarna kommer vädret i Örebro län fortsatt att vara fint vårväder med stigande temperaturer. Detta kommer fortsätta upptorkningen trots att det kan komma en skvätt med regn här och där.

Lägesrapport, 2013-04-25

Hej allihopa!

Jag har varit uppe igen och kört igenom området samt mätt med min DCP. Som prognoserna på hemsidan visar så har vi kommit in i upptorkningsfasen av tjällossningen. Vid inspektion av vägnätet så förekommer det fortfarande partier på vissa vägar som är uppmjukade till den grad att större skador uppstått. Dessa skador fans dock sedan tidigare, men har inte ”läkt”. Värst är vägarna runt Laxsjöarna söder om Laxå. Dock är detta området relativt begränsade i omfattning, och den största delen av nätet är upptorkade eller håller på att bli upptorkade. Gårdagens regn kan ha minskat bärigheten på redan dåliga partier, men troligen inte nämnvärt på redan upptorkade.

I nästa vecka åker jag och Magnus Andersson upp till området på måndag och tisdag.

Glöm inte att titta på bifi.se

/Eric Zachrisson

Webbgränssnitt

Hej,

Som Eric beskrev i förra inlägget så befinner vi oss mitt i tjälsäsongen. Här kommer ett par bilder som visar webbgränssnittets output. Kan ses som ett smakprov för de som inte har rättigheter till live data.  De två bilderna visar data inskickad från fordonsflottan under dagen (2013-04-22) samt en bärighetsprognos för onsdag kväll (2013-04-24 20:00).

/Magnus Andersson

Lägesrapport, 2013-04-18

Hej Allihopa!

Då var det dags för en till uppdatering. Vi har varit uppe och mätt och observerat onsdag och torsdag. Tjällossningen är nu i full gång. I jämförelse med förra veckan finns det till att börja med ingen is kvar att tala om. Nu är även punkter i de mörkaste hålor isfria, men fortfarande med förhållandevis hög bärighet. I Onsdags såg det ut som om en del sträckor har hamnat i upptorkningsfasen, vad regnet som kom i torsdags är dock svårt att veta, då det på allvar skyndar på avsmältningen i terrängen runt vägarna, och det var en ökning av vattenståndet från onsdag till torsdag. Detta kan helt klart påverka vägar som till synes verkar upptorkade. Detta blir nog mer tydligt i början på nästa vecka.

Mest påtagligt är att sträckor som tidigare verkat stabila och väl uppbyggda nu på allvar börjar bli sämre. Då jag konsekvent mäter med DCP i hjulspåret framgår detta inte riktigt, men när man hugger mitt i vägen eller närmare kanterna ser man en markant skillnad. På sina ställen har detta också lätt till djupa hjulspår, och tung trafik på dessa vägar skull sannolikt snabbt leda till nerbrytning av vägen.

http://bifi.se/Map.aspx

Beroende på vädret nästa vecka kommer vi nog snart se att vi går in i upptorkningsfasen på allvar, men det hänger till stor del på mängden nederbörd som kommer.

Trevlig Helg!

Eric Zachrisson

 

Lägesrapport, 2013-04-04

Hej allihop!

Dags för en fredags update, om läget i terrängen.

Jag var uppe onsdag-torsdag och gjorde DCPmätningar och tittade på vägarna.

Denna veckan har nätterna fortfarande varit klara och kalla vilket lätt till att vägarna varit frusna på mornarna. Framåt lunch börjar de partierna i solen ha tinat och framåt eftermiddagen är det bara de partier som ligger djupast in i skogen som fortfarande är frusna. Vissa av dessa partier har fortfarande iskaka på sig. Det fina vädret har också lätt till att de partier som förra veckan höll på att torkas upp nu har det. Dock är det fortfarande så att de sämre vägarna med mycket finmaterial fortfarande håller vatten och nu i större utsträckning är uppmjukade.

Graden av upptining och uppmjukning varierar till stor del, från fruset till upptorkat.

I jämförelse med förra veckan då jag inte kom djupare än 15cm kan jag på ett par ställen komma ner till 40cm innan jag stöter på is. Dock är det flera punkter som bara är uppmjukade i ytan och sen frusna vid mellan 5-10cm. Innan tio var det bara helt upptorkade punkter som det var möjligt att komma ner mer än 5cm.

Nästa vecka ser ut att bli mycket spännande, då temperaturen inte kommer sjunka så lågt under nollan på nätterna samt att det ser ut att finnas risk för nederbörd i slutet på veckan.

Trevlig Helg!

/Eric

Lägesrapport, 2013-03-27

Hej allihopa!

Jag har varit ute och mätt med min DCP och videologgat ca 10mil väg.

Än så länge håller de kalla nätterna tjälen i marken. Det torra vädret har också bidragit till att torka upp ytan på ca 30% av vägnätet. Speciellt de bättre uppbyggda vägarna har torkat, medan de vägarna som är sämre i uppbyggnad med mycket finmaterial håller kvar vattnet och är till viss del ytuppmjukade. I skuggpartier ligger fortfarande is kvar. Ingen del av vägnätet kan klassas som alvarligt uppmjukad med risk för bärighetsnedsättning.

DCP-mätningarna visade att tjälen ligger kvar på ett djup mellan 5-10cm, bara en punkt var upptinad ner till 15cm.

Glad Påsk!

/Eric