Författararkiv: admin

Kort, tidig och grund tjälsäsong

Tack för en bra säsong!

Årets tjällossning var relativt grund inom hela Örebro län. Söder om Kils-bergen var tjälsäsongen kort och odramatisk. I länets norra delar låg temperaturen under en längre tid och pendlade runt nollan. Detta gjorde det svårt att bedöma vägens bärighet längre ner i väg-kroppen genom att titta på vägens yta. BiFi är då ett bra hjälpmedel!

Tjälsäsong 2014
Referensmätningar visar att BiFi:s bedömningar har god korrelation med verkligheten. Samtidigt är upplösningen nu stor nog för att se information på vägnivå vilket ökar systemets användbarheten avsevärt. En mer utförlig analys av årets tjälsäsong finns att hämta hem på BiFi.se eller via länken nedan.

http://bifi.se/Documents/BiFi_Utv_Demo_Publik_Delrapport_2014.pdf

Nästa år
Under kommande tjälsäsong kommer BiFi finnas tillgängligt inom Örebro län. Huvudfokus är att öka användandet av BiFi genom att demonstrera nyttan med systemet. Ett större arbetspaket läggs även på att få in bra återkoppling från Trafikverket, entreprenörer och skogsnäringen.

Glad midsommar och en fortsatt trevlig sommar önskar BiFi!

BiFi påvisar god bärighet inom de fyra driftområden Nora, Arboga, Örebro och Hallsberg.

BiFi påvisar god bärighet inom de fyra driftområden Nora, Arboga, Örebro och Hallsberg.

Vår och upptorkning

Tjälfritt från Norr till Söder, tjälsäsongen lider mot sitt slut!

Nu är våren igång på allvar och det är torrt i näst-an hela Örebro län. Under förra veckan drog ett större nederbördsområde in över länet från ost. Enligt våra observationer på plats att döma så påverkade inte detta bärigheten i någon större utsträckning. I länet sitter det dock fortfarande ett antal 4-tonsskyltar uppställda.

Referensmätningar
Under säsongen har referensmätningar med dynamisk konpenetrometer (DCP) genomförts. Vid sidan av DCP-mätningarna har området karterats och fotodokumenterats för att skapa en helhetsbild av hur tjälstatusen varit i hela länet samt hur det korrelerar mot vår framtagna bärighetsstatus. Mätningarna visar tydligt att nederbörden som kom vecka 15 inte orsakade någon drama-tisk sänkning av bärigheten vid våra mätpunkter, något som återspeglades på vägarna.

Er feedback gör skillnad
Vi kommer nu att utöka återkopplingen med åkare, entreprenörer och övriga inblandade för att samla material till vårens sammanställning. Vi är intresse-rade av era åsikter om hur systemet har fungerat och vad som kan förbättras. Allt för att BiFi till nästa säsong skall vara än mer träffsäkert.
Ett återkopplingsmöte kommer att hållas i Örebro med omnejd i början av Juni. Mer information och mötesinbjudan kommer inom kort.

Trevlig Påsk!

Bärighetsläget just nu i de norra delarna av Örebro län.

Bärighetsläget just nu i de norra delarna av Örebro län.

Minusgrader på väg!

Vi ser ett i stort sett upptorkat grusvägnät i stora delar av södra Örebro län. Samtidigt startar tjällossningen på allvar norr om Kilsbergen. Utöver detta visar prognosen att kallare temperaturer är på väg in över området. Gå in på BiFi.se och följ utvecklingen på dina vägar!

Sortera på väghållare, bärighetsklass och betyg
Nu kan enskilda användare filtrera bärighetsinformationen på väghållare, bärighetsklass och bärighetsbetyg. Vi hoppas att detta medför en ökad användbarhet för er. Gå in på http://bifi.se och filtrera fram era vägar!

Bärighetsrapport
Vi ser en tydlig upptorkning i områdets södra delar och de punkter som är analyserade med DCP visar att bärigheten är god både på vägens yta och längre ner i vägkroppen. I områdets norra delar är tjällossningen i full gång, tidigare istäckta vägar är nu utsatta både för ytuppmjukning och nedsatt bärighet längre ner i vägkroppen. Vi ser en stor variation mellan solbelysta och beskuggade vägavsnitt.

Er feedback gör skillnad
Vi har tagit emot återkoppling från ett antal personer och detta används för att öka modellens träffsäkerheten och förbättra BiFi.se. Vi tar gärna emot all form av feedback, bra som dålig.

Bärighetsstatus inom årets område.

Bärighetsstatus inom årets område.

Våren är här!

I år kom våren och därmed tjällossningen tidigt. BiFi är dock uppe i full styrka med över 40 postbilar som kontinuerligt detekterar ytuppmjukning på grusvägarna i området. Prognosmodellen har en förbättrad träffsäkerhet och är mer detaljerad än någonsin. Samtlig information kopplas till vägsegment från NVDB och finns tillgänglig på BiFi.se.

Träffsäker och detaljerad prognosmodell
Fler och mer pålitlig indata gör prognosmodellen mer träffsäker än tidigare. Detta är speciellt viktigt då bärighetsinformationen i år visas på vägsegment vilket ställer krav på modellens träffsäkerhet ner på segmentnivå. Modellen tar även hänsyn till en grusvägs ordinarie klassning; A,B,C,D alt. BK1,2,3.

Ny mäthårdvara
En ny mäthårdvara har tagits fram inför årets tjälsäsong. Den nya hårdvaran är förbättrad inom en mängd områden. En bättre GPS-modul ger en ökad noggrannhet på mätningarna. Hårdvaran är mer robust vilken ger en ökad driftsäkerhet. Totalt har ca. 40 enheter installerats i postbilar inom driftområdena Nora, Arboga, Örebro och Hallsberg.

Feedback
Vi tar gärna emot återkoppling om hur systemet fungerar för er samt hur det kan förbättras. Kontaktuppgifter hittar ni nedan.

Uppmätt ytuppmjukning inrapporterad från fordonsflottan.

Uppmätt ytuppmjukning inrapporterad från fordonsflottan.

Nora, Arboga, Örebro, Hallsberg

Med start 2014 kommer BiFi-systemet att leverera berighetsinformation i driftområdena Nora, Arboga, Örebro och Hallsberg under de kommande tre tjälsäsongerna. Upp till 50 postbilar kommer att utrustas med mäthårdvara för att täcka upp grusvägnätet i de fyraområdena.

Läget i trafiken
Bärighetsinformation kommer kontinuerligt under de tre tjälsäsongerna att levereras till Trafikverket. Informationenkommer att finnas tillgänglig i deras GVT-miljö för användning i externa applikationer, t.ex. Läget i trafiken.

Vägsegment
En tydlig återkoppling från förra årets tjälsäsong var att bärighetsinformationen bör kopplas till vägsegmen. Redan till årets tjälsäsong kommer denna förbättring att vara implementerad, och vi hoppas att detta kommer ge en ökad användbarhet.

Prognosmodellen ökar träffsäkerheten
Vägvädermodellen tar i år in en del nya parametrar för att ytterligare öka träffsäkerheten. Nederbördsdata utgörs i år av MESAN-data från SMHI, vilket minskar risken för att felaktiga indata påverkar modellens resultat. Även tjäldjupsgivare tas in för att ytterligare validera modellens resultat.

Bärighetsinformation på vägsegment

Bärighetsinformation på vägsegment

Säsongsslut

Hej,

Våren är nu över och risken för nedsatt bärighet på grund av tjällossning inom Örebroområdet är nu förbi.

Sensorerna som har suttit monterade i postbilar är nu urplockade Det innebär att ingen ny information kommar att finnas tillgänglig på BiFi.se. Självklart går det att blicka tillbaks i tiden och titta på information från den gånga säsongen.

Prognosmodellen fortsätter att generera information tillsvidare. Många VVIS-stationer stängs under sommaren ner vilket betyder att vissa rutor saknar information.

I dagarna skriver vi ihop en rapport, vilken sammanställer årets säsong. Hör gärna av er om ni vill ha en kopia utskickad via mail.

Samtidigt som vi stänger ner årets säsong jobbar vi redan inför nästa års tjälsäsong. Uppdaterad hårdvara, uppdatering av vägvädermodellen, koppling till vägsegment (NVDB), etc.

/Magnus Andersson

Validering och Fortsättning

Hej,

Den 21 Maj hölls ett lyckat valideringsmöte i Hallsberg. Här gick vi igenom årets tjälsäsong och en validering av BiFi presenterades. Responsen från projektets deltagare har varit mycket god många vill se en fortsatt utveckling mot implementation i hela landet.

Den 22 Maj åkte vi direkt från Hallsberg till Trafikverket i Borlänge, här diskuterade vi projektets status och framtid. Vi gick från ett givande möte med en god förhoppning om att BiFi inom en snar framtid används på bred front som beslutsstöd samt i underhållsplanering.

Här hittar ni presentationen som hölls i Borlänge:

BiFi, Presentation, Trafikverket, Borlänge, Semcon, Klimator, 2013-05-22

/ Magnus

Lägesrapport, 2013-04-25

Hej allihopa!

Jag har varit uppe igen och kört igenom området samt mätt med min DCP. Som prognoserna på hemsidan visar så har vi kommit in i upptorkningsfasen av tjällossningen. Vid inspektion av vägnätet så förekommer det fortfarande partier på vissa vägar som är uppmjukade till den grad att större skador uppstått. Dessa skador fans dock sedan tidigare, men har inte ”läkt”. Värst är vägarna runt Laxsjöarna söder om Laxå. Dock är detta området relativt begränsade i omfattning, och den största delen av nätet är upptorkade eller håller på att bli upptorkade. Gårdagens regn kan ha minskat bärigheten på redan dåliga partier, men troligen inte nämnvärt på redan upptorkade.

I nästa vecka åker jag och Magnus Andersson upp till området på måndag och tisdag.

Glöm inte att titta på bifi.se

/Eric Zachrisson

BiFi Mobil

Hej,

Det går att använda BiFi.se på din smartphone och tablet. För att göra detta måste enhetens webbläsare tillåta användandet av kakor (cookies). Detta är ofta inställt som förval men i vissa fall behöver du tillåta detta manuellt. Nedan finns länkar till guider för ett antal enhetstyper.

iPhone: http://support.apple.com/kb/ta38619

iPad: http://support.apple.com/kb/ht1677

Android: http://timeread.hubpages.com/hub/How-to-disable-or-enable-cookies-on-a-Droid-or-any-Android-device

Windows Phone: http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Om din enhet inte finns med i listan så sök på Google efter t.ex.: ”Enable cookies on iphone”.

Bilden nedan visar hur det ser ut på en iPhone.

/Magnus Andersson